• Cirkustält
  • Cirkustält

Cirkustält

Cirkustältet har en yta på 620 m². Dukfärgen utvändigt är röd med mörkblå ränder. Invändigt är tältet mörkblått med röda stjärnor.
     Tältets diameter är 28 meter har 2 master som är 12 meter höga. Avståndet mellan masterna är 10 m cc.

Swedac, SP, brandsäkrat

Alla våra tältdukar är givetvis brandsäkrade och godkända av SP t.o.m. 2017.